مقررات و بخشنامه ها

لیست داروهای ممنوعه ۲۰۲۲

۱۷ مهر ۱۴۰۰

WORLD ANTI-DOPING

سازمان مرکزی

۱


دریافت فایل

۱۲ دی ۱۳۹۹

۱۷ مهر ۱۴۰۱

اظهار نظر

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.