کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

مقالات روان‌شناسی

تاریخ انتشار: 1396/1/21
دو هدف روان‌شناسی ورزشی: اثر بخشي برعملكرد حركتي و بهزيستي انسانها
در مورد روان‌شناسی ورزشی تعریف‌های متعددی ارائه شده است، از نگاهی تخصصی، روان‌شناسی ورزشی شامل همه‌ی فعالیت‌هایی است که در آن نظریه‌‌ها و روش‌های روان‌شناختی برای بهبود عملکرد ورزشی به کار بسته می‌شوند. عده‌ای روان‌شناسی ورزشی را دانش به کار بستن علم روان‌شناسی برای مطالعه‌ی ورزشکاران تعریف کرده‌اند و اضافه‌ کرده‌اند که این دانش در ارتقای عملکرد، افزایش لذتِ ورزش، ‌بهبود سلامتی و بالا بردن آمادگی جسمانی کاربرد دارد. گروهی دیگر حوزه‌ی روان‌شناسی ورزشی را شامل درک تاثیر عوامل روان‌شناختی بر عملکرد و چگونگی کاربرد آن در ورزش دانسته‌اند.

تاریخ انتشار: 1395/12/18
روان‌‌شناسی ورزشی / توانایی ذهنی برنده ها را مشخص می کند
در حال حاضر اهمیت روان‌شناسیِ ورزشی در سرتاسر جهان بر همگان آشکار است و می‌توان روان‌شناس ورزشی را عضوی جدید و تاثیرگذار در ورزش دانست.