کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

لیست مواد ممنوعه

ورزشكار گرامی:
تركيبات درمانی يا داروهايی كه توسط پزشك شما تجويز می شوند ممكن است حاوی مواد ممنوعه باشند حتی بعضی از داروهای تقويتی و ويتامين‌ها يا مكمل‌ها و فرآورده‌های گياهی ممكن است محتوی مواد ممنوعه باشند.

داروهايی كه در فایل پیوست به عنوان مثال آورده شده اند فقط نمونه‌هايی از داروهای ممنوعه يا برعكس داروهای مجاز در بعضی از بيماری‌ها هستند، بنابراين برای مصرف هرگونه دارو حتماً با پزشك كنترل دوپينگ و مشاور پزشكی ورزشی خود مشورت كنيد.

۱- فهرست داروها و مواد ممنوعه ۲۰۲۰
۲- کارت جیبی راهنمای ورزشکاران ۲۰۲۰