کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee


تنیس روی میز - Table Tennis

 
بوچیا - Boccia

 
بسکتبال با ویلچر - Wheelchair Basketball

 
تیر و کمان - Archery

  
تیراندازی - Shooting

  
تنیس با ویلچر - Wheelchair Tennis


دوچرخه سواری - Cycling
 
 
دو و میدانی - Athletic


  جودو - Judo
 
 
  فوتبال 5 نفره - Football 5-a-Side

 
شمشیربازی با ویلچر - Wheelchair Fencing

 
شنا - Swiming


والیبال نشسته - Sitting Volleyball


گلبال - Goalball


فوتبال 7 نفره - Football 7-a-Side

وزنه برداری - Powerlifting