کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • بازی های پارالمپیک ریو 2016 - 1||||1317||||بسکتبال با ویلچر - wheelchair Basketball
  • بازی های پارالمپیک ریو 2016 - 2||||1318||||بسکتبال با ویلچر - wheelchair Basketball
  • بازی های پارالمپیک ریو 2016 - 3||||1319||||بسکتبال با ویلچر - wheelchair Basketball
  • بازی های پارالمپیک ریو 2016 - 4||||1320||||بسکتبال با ویلچر - wheelchair Basketball