کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • تنیس روی میز 1||||1358||||تنیس روی میز - Table Tennis
  • تنیس روی میز 2||||1359||||تنیس روی میز - Table Tennis
  • تنیس روی میز 3||||1360||||تنیس روی میز - Table Tennis
  • تنیس روی میز 4||||1361||||تنیس روی میز - Table Tennis
  • تنیس روی میز 5||||1362||||تنیس روی میز - Table Tennis