کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • شنا 1||||1395||||شنا - Swimming
  • شنا 2||||1396||||شنا - Swimming
  • شنا 3||||1397||||شنا - Swimming
  • شنا 4||||1398||||شنا - Swimming