کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • وزنه برداری 1||||1419||||وزنه برداری - Powerlifting
  • وزنه برداری 2||||1420||||وزنه برداری - Powerlifting
  • وزنه برداری 3||||1421||||وزنه برداری - Powerlifting
  • وزنه برداری 4||||1422||||وزنه برداری - Powerlifting