کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • جودو 1||||1374||||جودو - Judo
  • جودو 2||||1375||||جودو - Judo
  • جودو 3||||1376||||جودو - Judo
  • جودو 4||||1377||||جودو - Judo
  • جودو 5||||1378||||جودو - Judo