کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • گلبال 1||||1411||||گلبال - Goal ball
  • گلبال 2||||1412||||گلبال - Goal ball
  • گلبال 3||||1413||||گلبال - Goal ball
  • گلبال 4||||1414||||گلبال - Goal ball