کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • فوتبال 7 نفره - 1||||1403||||فوتبال 7 نفره - Football 7-a-side
  • فوتبال 7 نفره - 2||||1404||||فوتبال 7 نفره - Football 7-a-side
  • فوتبال 7 نفره - 3||||1405||||فوتبال 7 نفره - Football 7-a-side
  • فوتبال 7 نفره - 4||||1406||||فوتبال 7 نفره - Football 7-a-side