کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • فوتبال 5 نفره - 1||||1399||||فوتبال 5 نفره - Football 5-a-side
  • فوتبال 5 نفره - 2||||1400||||فوتبال 5 نفره - Football 5-a-side
  • فوتبال 5 نفره - 3||||1401||||فوتبال 5 نفره - Football 5-a-side
  • فوتبال 5 نفره - 4||||1402||||فوتبال 5 نفره - Football 5-a-side