کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • دوچرخه سواری 1||||1387||||دوچرخه سواری - Cycling
  • دوچرخه سواری 2||||1388||||دوچرخه سواری - Cycling
  • دوچرخه سواری 3||||1389||||دوچرخه سواری - Cycling
  • دوچرخه سواری 4||||1390||||دوچرخه سواری - Cycling