کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

  • بوچیا - 1||||1349||||بوچیا - Boccia
  • بوچیا - 2||||1350||||بوچیا - Boccia
  • بوچیا - 3||||1351||||بوچیا - Boccia
  • بوچیا - 4||||1352||||بوچیا - Boccia
  • بوچیا - 5||||1353||||بوچیا - Boccia