کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

تاریخچه کمیته بین المللی پارالمپیک

   اصطلاح پارالمپيك از تركيب لغات يوناني "پارا" به معناي "كنار" یا "موازي" و "همراه" و المپيك به وجود آمده است تا به اين ترتيب نزديكي و اهميت نهضت المپيك و معلولين نشان داده شود.
كميته بين‌المللي پارلمپيك (IPC) سازماني براي دستيابي به اعتلاي ورزش و توسعه فرصت‌هاي ورزشي برابر براي تمامي افراد داراي معلوليت از سطح مبتدي تا سطح نخبه مي‌باشد كه ترويج ارزش‌هاي پارالمپيك شامل جرأت، اراده، الهام بخشي و برابري جزء مأموريت‌هاي اصلي آن محسوب مي‌شود و به عنوان سازمان جهاني متولي جنبش پارالمپيك شناخته شده است
IPC در 22 سپتامبر 1989 تأسيس شد. اين سازمان غيرانتقاعي بين‌المللي داراي 174 عضو به عنوان كميته هاي ملي پارالمپيك (NPCs) از 5 قاره مي باشد.
مجمع عمومي IPC عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري ورزش هاي معلولين است كه توسط يك هيأت رئيسه و كميته اجرايي اداره مي‌شود و مقر آن در شهر بن آلمان مي باشد.
دكتر رابرت استيد وارد اولين رئيس IPC بود كه تا سال 2001 اين مسئوليت را به عهده داشت.

بازي‌هاي پارالمپيك
چهار سال پس از تأسيس مركز ضايعات نخاعي در بيمارستان «استوك مندويل» انگلستان توسط دكتر «لودويك گاتمن» و استفاده از ورزش براي توانبخشي معلولين جنگ جهاني دوم، اولين دوره مسابقات ورزشي ويژه «ورزشكاران ويلچري» به نام «بازي‌هاي استوك مندويل» همزمان با افتتاحيه پانزدهمين دوره «بازي‌هاي المپيك تابستاني 1948 لندن» برگزار شد. در سال 1952 كميته بين المللي «بازي‌هاي استوك مندويل» تشكيل شد.
1960 اولين دوره بازي‌هاي پارالمپيك بلافاصله بعد از بازي‌هاي المپيك در رم ايتاليا برگزار گرديد.
از آن سال بازي‌هاي پارالمپيك هر 4 سال يك بار به طور منظم برگزار و با برگزاري اولين دوره پارالمپيك زمستاني در سال 1976 سوئد ارتقاء كيفي و كمي آن همچنان ادامه دارد.