I.R.Iran National Paralympic Committee (NPC)

پارالمپیک در شبکه های اجتماعی

 • با مدال آوران پارالمپیک - از 1988 سئول تا 2016 ریو||||1300||||اسلایدشو - صفحه اصلی
 • اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال||||1322||||اسلایدشو - صفحه اصلی
 • قایقرانی کانو - بازیهای پارالمپیک ریو 2016||||1323||||اسلایدشو - صفحه اصلی
 • دوچرخه سواری (مرحوم بهمن گلبارنژاد) - بازیهای پارالمپیک ریو 2016||||1324||||اسلایدشو - صفحه اصلی
 • جودو - بازیهای پارالمپیک ریو 2016||||1325||||اسلایدشو - صفحه اصلی

اخبار آموزش

برگزاری دوره تربیت مربی ورزش معلولان ویژه آسایشگاه ها
نخستین دوره تربیت مربی ورزش معلولان ویژه آسایشگاه ها، تیرماه سال جاری توسط آکادمی ملی پارالمپیک برگزار خواهد شد.
1396/2/31 12:43:09

کتابخانه آموزش

تاریخ انتشار: 1394/10/23
فیزیولوژی - تمرین زدگی
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب " فیزیولوژی - تمرین زدگی" می توانید از لینک زیر استفاده نمایید1
 • نویسنده: شهرام فرج زاده موالو
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/15
روانشناسی - تصویرسازی
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب "چگونه از تصویرسازی برای عملکرد ورزشی خود استفاده کنیم" می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: شمسی صنعتی منفرد
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/15
روانشناسی - پرورش اندام
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب پرورش اندام می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: دیو اسمیت
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
1234