I.R.Iran National Paralympic Committee (NPC)

 • با مدال آوران پارالمپیک - از 1988 سئول تا 2016 ریو||||1300||||اسلایدشو - صفحه اصلی
 • اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال||||1322||||اسلایدشو - صفحه اصلی
 • قایقرانی کانو - بازیهای پارالمپیک ریو 2016||||1323||||اسلایدشو - صفحه اصلی
 • دوچرخه سواری (مرحوم بهمن گلبارنژاد) - بازیهای پارالمپیک ریو 2016||||1324||||اسلایدشو - صفحه اصلی
 • جودو - بازیهای پارالمپیک ریو 2016||||1325||||اسلایدشو - صفحه اصلی

کتابخانه آموزش

تاریخ انتشار: 1394/10/23
فیزیولوژی - تمرین زدگی
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب " فیزیولوژی - تمرین زدگی" می توانید از لینک زیر استفاده نمایید1
 • نویسنده: شهرام فرج زاده موالو
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/15
روانشناسی - تصویرسازی
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب "چگونه از تصویرسازی برای عملکرد ورزشی خود استفاده کنیم" می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: شمسی صنعتی منفرد
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/15
روانشناسی - پرورش اندام
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب پرورش اندام می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: دیو اسمیت
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/15
روانشناسی - مداخلات روانی با تیم های فوتبال
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب "مداخلات روانی با تیم های فوتبال" می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: بواخوان داسیل
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/15
فیزیولوژی - والیبال
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب "فیزیولوژی والیبال" می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: نادر شوندی
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/15
فیزیولوژی - دوچرخه سواری
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب "فیزیولوژی دوچرخه سواری" می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: ادموند آر. بورک
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/12
روانشناسی - انگیزه در ورزش
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب انگیزه در ورزش می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: پونه مختاری
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/12
راهنمای پزشکی و علوم ورزشی - بسکتبال - 1
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب راهنمای پزشکی و علوم ورزشی می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: داگلاس بی. مک کیگ
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/12
راهنمای پزشکی و علوم ورزشی - بسکتبال - 2
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب راهنمای پزشکی و علوم ورزشی می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: داگلاس بی. مک کیگ
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)
تاریخ انتشار: 1394/10/12
فیزیولوژی - پیشگیری و درمان پرواز زدگی و پیامدهای مسافرت
از سری کتابهای آموزشی تک آموز برای دانلود کتاب پیشگیری و درمان پرواز زدگی و پیامدهای مسافرت بر ورزشکاران می توانید از لینک زیر استفاده نمایید
 • نویسنده: شهرام فرج زاده موالو
 • زبان کتاب: پارسی (Persian)