I.R.Iran National Paralympic Committee (NPC)

تصویر هفته

کسی که اراده و استقامت دارد، هرگز روی شکست را نمی بیند.

اوقات شرعی

  • اقتصاد مقاوتی، اقدام و عمل||||1282||||امور فرهنگی - اسلایدشو

فرهنگ و هنر - ادبیات

تاریخ انتشار: 1394/2/12
مرد مردان
شكر خدا كه نام علی در اذان ماست ما شیعه ایم و عشق علی هم از آن ماست ذكر علی عبادت مختص شیعه است این اسم اعظم است كه ورد زبان ماست با هر نفس علی شده ذكر لبم مدام این " یاعلی " همیشه رفیق لبان ماست از " یاعلی " زبان و دهان خسته كی شود؟؟ اصلا زبان برای همین در دهان ماست دنیا و آخرت بخدا...