کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

ليست مسابقات تحت پوشش و اعزام های كميته ملی پارالمپيك در سال 1396
مرتبط با بازیهای پاراآسیایی جاکارتا 2018 و پارالمپیک توکیو 2020

( اعزام های ذيل پس از تاييد فنی كميته و كسب مجوز از شورای برون مرزی صورت خواهد پذيرفت )