I.R.Iran National Paralympic Committee (NPC)

معافیت درمانی (TUE)

کاربر گرامی، در زیر لینک فرم TUE (معافیت درمانی) و همچنین مراحل درخواست آن قرار داده شده است، خواهشمند است به منظور جلوگیری از بروز مشکل، در صورت داشتن سوال با شماره تلفن (واحد پزشکی) 26213801 تماس حاصل نمایید.