کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

 
محمد تایع
( دبیر اجرایی )


 
سیما لیموچی
( نایب رئیس بانوان )غفور کارگری
( نایب رئیس آقایان )


 
محمود خسروی وفا
( رئیس
)

 
محمدرضا مظلومی
( عضو هیات اجرایی )


  
حمیدعلی صمیمی
( عضو هیات اجرایی)


 
حسن سلگی
( خزانه دار )


 
سید محمد پولادگر
( بازرس )


 
امیر ماندگار فرد
( عضو هیات اجرایی )

 
غلامرضا نوروزی
( عضو هیات اجرایی )

 
علی کشفیا
( عضو هیات اجرایی )


 
قاسم قاسمی
( عضو هیات اجرایی )