کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

مطالب پزشکی و علوم ورزشی

ورزشكاران سراسر كشور تحت واكسيناسيون هپاتيت قرار مي گيرند
فدراسيون پزشكي ورزشي و مركز مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي تفاهم نامه همكاري امضاء كردند.
1395/12/4 15:42:24

از آسيب ديدگی مفصل اكروميو-كلاويكول (قسمتی از شانه) بيشتر بدانيم
این مفصل قسمت فوقانی شانه را می سازد که نقطه تلاقی قسمت خارجی استخوان کلاویکول (ترقوه) با زائده اکرومیون استخوان کتف (اسکاپولا) می باشد.
1395/11/24 12:13:29

بيماری سندروم تونل مچ دست در ورزشكاران چيست؟
سندرم تونل مچ دست در زمره بيماری های شايع ورزشكاران است. این سندرم در اثر فشار به عصب میانی در کانال مچ دست به وجود می آید.
1395/10/26 14:22:55