کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee

پرسش و پاسخ

الف) نوع مکمل و نیاز ورزشکار به مکمل بر اساس برنامه تخصصی
ب) برند مکمل که آیا برند داخلی یا خارجی است، و آیا این برند در ایران نمایندگی رسمی دارد
ج) تهیه مکمل از نمایندگی ها یا داروخانه های معتبر
از آنجائیکه ترکیبات موجود در داروهای گیاهی مشخص نمی‌باشد و همچنین میزان مصرف آن نامشخص می‌باشد، پس داروهای گیاهی می‌توانند بعضاً موجب مثبت شدن تست دوپینگ گردد.
بر اساس لیست ۲۰۱۸ داروهای مسکن حتی استامینوفن کدئین جزء داروهای ممنوعه نمی‌باشند.
کورتون‌ها در زمان انجام مسابقات از داروهای ممنوع می‌باشند لیکن بهتر است کورتون‌های طولانی اثر حدود ۲ ماه قبل مسابقه و کورتون‌های معمولی ۳ هفته قبل مسابقه استفاده نشود.
مجوز مصرف درمانی داروهای ممنوعه برای ورزشکارانی که بیمار می‌باشند، این مجوز در صورتی صادر می‌گردد که:
الف) ورزشکار برای درمان بیماری خود نیازمند به مصرف داروی ممنوعه داشته باشد.
ب) داروی جایگزینی برای درمان از دسته داروهای غیر ممنوعه وجود نداشته باشد.
ج) مجوز مصرف بجز در موارد اورژانس قبل از مصرف دارو باید اخذ گردد.

ورزشکار باید بعد از تجویز دارو و قبل از مصرف دارو، فرم مخصوص را تکمیل نموده (پزشک معالج علت مصرف و میزان مصرف دارو را در فرم درج نماید) و تحویل NADO یا فدراسیون مربوطه می‌دهد و پس از تایید TUE توسط NADO و ارائه برگ تایید شده به ورزشکار، ورزشکار می‌تواند دارو را مصرف نماید، در زمان اخذ تست دوپینگ باید TUE تایید شده را ارائه نماید و یا به افسر دوپینگ وجود آنرا اطلاع دهد.
12