کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران

I.R. Iran National Paralympic Committee


اطلاعات کلی بازیهای پارالمپیک 2012 لندن
(انگلستان)

نام کاروان: شهید دلوار
سرپرست کاروان:
محمد مهدي كاظمي (فرزند شهيد كاظمي)
شعار کاروان:
توكل، تلاش، ميثاق با شهدا
پرچم دار کاروان:
آقای عبدالرضا جوکار

تعداد رشته هاي اعلام آمادگي شده توسط ايران: 13 رشته (دو و ميداني - جودو - تنيس روي ميز - تيراندازي - گلبال - فوتبال هفت نفره - فوتبال پنج نفره - تنيس با ويلچر - شنا -  تير و كمان - دوچرخه سواري - واليبال نشسته - وزنه برداري)
تعداد ورزشکاران کاروان: 72 نفر

 

نتایج مسابقات رشته های ورزشی 

مشاهده جدول کلی مدال های دریافتی و تعداد ورزشکاران هر رشته