I.R.Iran National Paralympic Committee (NPC)

راهنمای استفاده

بازدیدکننده گرامی، در این بخش فایل PDF راهنمای انتخاب ورزشکاران بازیهای پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ برای رشته‌های مختلف ورزشی قرار داده شده است و شما می‌توانید با کلیک روی لینک هرکدام، فایل مورد نظر خود را دانلود و مشاهده نمایید.

راهنمای انتخاب ورزشکار - بسکتبال با ویلچر

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - تکواندو

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - والیبال نشسته

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - وزنه برداری

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - گلبال

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - دوچرخه سواری

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - دو و میدانی

تاریخ ابلاغ: 1398/12/25

راهنمای انتخاب ورزشکار - تنیس روی میز

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - شنا

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - تیراندازی

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - جودو

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - فوتبال پنج نفره

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - کانو

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3

راهنمای انتخاب ورزشکار - تیراندازی با کمان

تاریخ ابلاغ: 1398/10/3